Døgnmåling av blodtrykk

Døgnmåling av blodtrykk

Målingene utføres ved at pasienten på overarmen får satt på en mansjett som kobles til et lite apparat (10 x 5 x 2 cm, plasseres i beltet). Apparatet blåser opp mansjetten, og måler blodtrykket flere ganger i timen gjennom døgnet.

Pasientforberedelse

Ingen spesielle. Medikamenter taes som foreskrevet. Unngå skade på apparatet.

Nytte:

Døgnmåling av blodtrykk gir et mye bedre bilde av pasientens blodtrykk som kan påvirkes endel av spesielle situasjoner som f.eks. kontroll hos legen. Man får altså et bedre mål på om det er nødvendig med medikamentell behandling av blodtrykket, og av effekten av evt. behandling.