Hjerterytme-måling

Hjerterytme-måling (R-test)

R-test utføres ved at to elektroder limes på brystveggen og et lite apparat (4 x 4 x 2 cm) festes til den ene elektroden og via en ledning også til den andre elektroden. Apparatet kan registrere hjerterytmen i flere døgn, som regel registrerer vi 24 t ved den første undersøkelsen. Apparatet leses av hos hjertelegen etter avsluttet pasientmåling.

Pasientinformasjon

Pasienten skal leve mest mulig normalt, men unngå at apparatet blir vått (dusj, svømming etc) eller utsettes for skade.

Pasienten bes registrere klokkeslett for evt. opplevde forstyrrelser i hjerterytmen.

Nytte:

R-test benyttes til å påvise forstyrrelse i hjerterytmen, både for hurtig puls og for langsom puls i kortere eller lengre perioder gjennom døgnet. En kan påvise typiske rytmeforstyrrelser som atrieflimmer, atrieflutter, nodale takykardier, atrioventrikulære blokkeringer og sinusknutesykdom.

R-test er sammen med pasientens symptomer viktig for å bestemme videre utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelsen, f.eks. innoperasjon av pacemaker, ablasjonsbehandling ("brenning") osv.