Hjertesykdommer

Eksempler på sykdommer som utredes og behandles hos oss:

Blodtrykks-sykdom

Hyperkolesterolemi

Kransåresykdom (angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt)

Hjerteklaffe-sykdommer (aortastenose, mitralinsuffisiens og andre)

Hjertemuskel-sykdom (kardiomyopatier)

Hjertesvikt (forårsakes av mange ulike hjertesykdommer)

Sykdom i hjertesekken (perikarditt, perikardvæske)

Hjerterytmeforstyrrelse: for hurtig eller for langsom puls, pauser

Medfødt hjertefeil

Sykdommer i hovedpulsåren

Sykdommer i halspulsårer