Hjerteutredning

Hjerteutredningen består av:

 1. Samtale med pasienten med kartlegging av familiehistorie og risikofaktorer for hjertesykdom
 2. Klinisk undersøkelse med måling av puls og blodtrykk
 3. Blodprøver med risikovurdering ved behov
 4. Tekniske undersøkelser velges etter behov:
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Ekkokardiografi (hjerteultralyd)
 • Ultralyd av halspulsårer
 • Ultralyd av hovepulsåren
 • Arbeids EKG
 • Hjerterytme-måling over et eller flere døgn
 • Blodtrykksmåling over et døgn
 • Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri)
 • Røntgen- og nuklærmedisinske undersøkelser: Henvises til privat røntgeninstitutt eller sykehus


For pasienten:

Blodprøver: Ta gjerne med svar på blodprøver du har tatt i løpet av de siste 3 måneder

Medikamenter: Ta gjerne med liste over dine medisiner, evt. ta med tablett-pakningene