Lungefunksjonstest

Lungefunksjonstest (spirometri)

Spirometri utføres ved at pasienten stående eller sittende etter å ha trukket pusten dypt inn så blåser så hardt og så lenge en kan gjennom et spirometri-rør med diameter ca 2 cm. Her registreres lungefunksjonen.

Spirometri tar ca 5 min.

Nytte:

Spirometri benyttes f.eks. til å påvise tegn på kronisk obstruktiv lungesykdom eller KOLS (asthma, emfysem)